Boğazköy Metinlerinde Geçen Başlıca Libasyon Kapları

Yaşar COŞKUN

Öz


Hitit Panteonuyla ortaya çıkan tanrılar düzeni, Hititlerin bütün dinsel inançlarına hâkim durumda bulunuyordu. Tanrılara karşı en ufak bir suç işlemek, onların öfkesini insanın üzerine çekeceğinden, tanrılara ibâdet ve onlara yapılan kurban sunma törenleri bütün ayrıntılarıyla saptanmış ve bir sisteme bağlanmıştı. Bu törenler çoğunlukla bizzat Büyük Kral tarafından yönetilirdi. Bunların programlarını gösteren bayram ritüelleri yüzlerce nüsha halinde Boğazköy Arşivi'nde ele geçmiştir. Bu metinler arasında tanrılara ve kutsal yerlere yapılan kurban törenleri en önemli yeri tutmaktadır. Hititlerde kurban konusu henüz başlı başına bir monografi halinde işlenmemiştir. Tanrılar ikinci binde antropomorf olarak düşünüldüklerinden birer insan gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlara hayvansal ya da bitkisel gıdalar, ekmek ve içki sunulmaktadır. İçki sunma törenleri, kurban sunma törenleri arasında çok önemli bir yer tutar. Metinlere göre, libasyonla birlikte çoğu zaman ilâhiler söylenmekte, çalgılar çalınmaktadır. Bazı anıtlarda libasyona çok özel bir yer ayrılmıştır. Makalede, bu törenlerde kullanılan içki sunma kaplarından en çok kullanılanlarının özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hititler; Boğazköy Metinleri; İbadet; İçki Sunma Törenleri; Kurban Sunma Törenleri; Libasyon

Tam Metin:

PDF