Sallustius’tan İki Söylev

Güngör ÖNER

Öz


Sallustius'un “Catilina Tertibi” ile “Iugurtha Savaşı” adlı monografilerinde ortak noktalar, önsözler, kişilik betimlemeleri, söylevlerdir . Özellikle söylevler ilgi çekicidir. Birinci yapıtta Catilina'nın ağzından Sallustius'un yazdığı iki söylev vardır. Bunlar erleri etkileyecek, kışkırtacak biçimdedir. Catilina Sallustius'un çizgileriyle bedence güçlü, açlığa, soğuğa, uykusuzluğa dayanıklı, ruh yapısı bozuk bir insandır: ataktır, kurnazdır, dönektir, her şeyi istediği gibi göstermesini, olanı ise gizlemesini bilir. Kahraman yapıtta yalnız "kötü adam" olarak değil, bir de "kötülüğünü yayan adam" olarak belirir. Cicero'nun tanıttığı Catilina da böyledir; tarihe bu iki yazarın çizgileri ile geçmiştir. Makalede çevirisi verilen birinci parça, Catilina'nın taraftarlarına yaptığı konuşmanın çevirisidir. De bello Iugurthino'da, Numidlerle savaşan başlıca iki Romalı önder belirir: Soylular sınıfından Metellus ile onun yerine geçen, halk sınıfından Marius. Sallustius bu iki önderi tanıtırken, tarafsızlığını göstermiş, soylu Metellus'a hakkını vermiş, Marius'u iyi, kötü yanlarıyla anlatmıştır. Makalede çevirisi verilen ikinci parça Marius'un, konsül seçildikten sonra, yurttaşlara seslenişidir.

Anahtar Sözcükler


Gaius Sallustius Crispus; Söylev; Roma Devleti; Nutuklar; Roma Devlet Adamları

Tam Metin:

PDF