Aucassin ile Nicolette Üzerine Birkaç Söz

Beynun AKYAVAŞ

Öz


Günümüze kadar gelen yüz kadar macera romanından biri olan “Aucassin ile Nicolette”nin XIII. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı ve ilk Fransız romanı olduğu kabul edilmektedir. Yazarı belli değildir. Eser kendi tarzının tek örneği olup bugünkü operetleri hatırlatan bir şarkılı-hikâyedir. Daha önce yazılmış şarkılı-hikâyeler var mıdır, bilmiyoruz. “Aucassin ile Nicolette” üzerinde de fazla bir bilgiye sahip değiliz. Acaba bu aşk macerasını bir tek ozan mı çalıp söyleyip anlatıyordu, yoksa orta oyunu gibi mi oynanıyordu? Albert Pauphilet'ye göre, kuruluş ve ifade bakımından eser bir kişi tarafından anlatılıyor, bir kişi tarafından söyleniyor ve aynı kişi tarafından şahıslar taklit edilmek suretiyle oynanıyordu. Hikâyenin kaynağını Doğu'da arayanlardan bir kısmı Aucassin adı ile bir Arap adı olan Al-Kasım arasında bir ilgi kurmaya çalışmışlar, bir kısmı da kaynağın Binbir Gece Masalları olduğunu iddia etmişlerdir. Hiciv, hikâyede belli bir şekilde vardır. Sonun mutlu olduğu, başlangıçta hissedilir. “Flore ile Blanchefleur” gibi “Aucassin ile Nicolette” de, ilk Fransız macera romanlarını en iyi şekilde yansıtan güzel bir örnektir.

Anahtar Sözcükler


"Aucassin ile Nicolette"; Şarkılı Hikâye; Fransız Romanı

Tam Metin:

PDF