Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri

Mehmet Şükrü NAR

Öz


Akraba evlilikleri özellikle geleneksel yapının karakteristik özelliğidir. Aynı zamanda kültür ve sağlık arasındaki çözümlemeyi ortaya koyması bakımından antropolojinin/tıbbi antropolojinin önemli bir alanıdır. Bu kapsamda akraba evliliklerinin yoğun olarak gerçekleştiği Akçakale ve Reyhanlı ilçeleri sınır köylerinde akraba evlilikleri ve buna yol açan etmenler antropolojik bakımdan incelenmektedir. Çalışmanın örneklemini, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinin dört köyünden 68, Hatay ili Reyhanlı ilçesinin dört köyünden 85 olmak üzere toplamda 153 aile oluşturmaktadır. Akçakale ilçesi örneklem grubuna ait akraba evliliği oranı % 72 iken, Reyhanlı ilçesi örneklem grubuna ait akraba evliliği oranı % 88,2’dir. Buna yol açan temel neden olarak sosyal-kültürel sebepler (kadına topluluk içi biçilen rol, ekonomik kaygılar…) ve coğrafi faktörleri sayabiliriz. Her iki örneklem alanı içinde akraba evliliğinden kaynaklı hastalıkların görülme sıklığı Akçakale araştırma sahası için % 27,9 olurken, Reyhanlı araştırma sahası için bu oran % 41’dir.

Anahtar Sözcükler


Tıbbi Antropoloji; Akraba Evlilikleri; Sağlık; Kültür; Hastalık; Halk Sağlığı; Patoloji

Tam Metin:

PDF