Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri

Sabahattin BAYRAM

Öz


M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğine tarihlenen Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu ile Mezopotamya arasında sıkı bir ticaretin olduğu görülmektedir. Asurluların Anadolu'yu ticarî faaliyetleri için uygun bir yer olarak seçmelerinin nedenleri; M.Ö. III. bin yıldan kalma kral mezarlarından bilinen zenginliğine, yerli halkın sahip olduğu hayat standardının düşüklüğüne, Asurluların bir başka yerden sağlayıp getirdikleri kalay’a ve Anadolu'nun zenginliklerinin Asur’a götürülmek istenmesine bağlanmaktadır. Metinlerden, Asurlu tüccarların kalaydan %100, bazı kaliteli kumaşlardan %200 kâr ettiklerini, öte yandan yerlilere normalde %30 olan ve bazen %135’lere varan aylık ödemeli faizle borç para verdikleri görülmektedir. Çalışmada, Kültepe’de bulunan tabletler ile tarihin en eski ve temel ekonomik faaliyetleri olan vergi, borç ve faiz kavramları üzerine açıklamalar yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Asurlular; Anadolu Medeniyetleri; Vergi; Ticaret Kolonileri; Mezopotamya

Tam Metin:

PDF