Kavram Tanımlamaları

Nilgün ÇELEBİ

Öz


Bilimsel topluluk, bir bilim dalının belirli bir alt dalında uzmanlaştığı kabul edilen kişilerin oluşturduğu özel bir gruptur ve bir bilim dalındaki ortak görüşleri savunan kişilerden oluşan bir akım veya okuldan çok daha farklıdır. Bilimsel topluluk üyelerinin, farklı akım veya okullara mensup olsalar dahi, diğerlerinin görüşlerini bilim dışı olarak değil, fakat aynı bilimin konusu ve yöntemi için geliştirilmiş farklı birer anlayış ve kavramsallaştırma örnekleri olarak görmeleri gerekmektedir. Böyle konumlandığında, bilimsel topluluğun varlığının göstergesi, topluluk üyeleri arasındaki iletişimde kullanılan tanımlanmış kavramlar, terimler setidir.

Anahtar Sözcükler


Bilim; Bilimsel Topluluk; Kavram; Tanımlama; Bilimsel Bilgi; Terimler Seti

Tam Metin:

PDF