Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm

Ali Fuat DOĞU, Mehmet SOMUNCU, İhsan ÇİÇEK, Harun TUNÇEL, Gürcan GÜRGEN

Öz


Anadolu’nun diğer yüksek dağlarında olduğu gibi Pleistosen buzullaşması, Kaçkar Dağı’nda (3932 m.) da belirgin izler bırakmaktadır. Kaçkar’da buzul şekilleri kuzeyde 2000, güneyde 2200 m’lere kadar rahatlıkla izlenebilmektedir. Burası, bugün de Anadolu'nun en önemli aktüel buzul alanlarından başında yer almaktadır. Yörenin en önemli sosyo-ekonomik etkinliklerinden olan yaylacılık ile iklim koşullan arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çevrede kısa mesafede, yükseltinin artması nedeniyle, karın yerden farklı zamanlarda kalkması, yaylacılığı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle aynı köye ait birden fazla yayla, dikey yönde farklı yükselti basamaklarında konumlanmışlardır. Çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yükseltilerinden olan Kaçkar Dağları’nın buzul oluşumları ve yaylaları hakkında coğrafik ve topografik bilgiler verilerek, bölgenin turizmine katkıları irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Kaçkar Dağı; Buzul Şekilleri; Pleistosen Buzullaşması; Yaylalar; Turizm

Tam Metin:

PDF