Ali Kuşçu

Ahmet KANKAL

Öz


Çalışmada, Ali Kuşçu'nun hayatı, faaliyetleri ve eserlerine yer verilmekte ve Türk-İslâm âlemindeki bilimsel gelişmelere değinilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Ali Kuşçu; Türk Bilginleri; Türklerde Bilim

Tam Metin:

PDF