Hint Gizemciliği ile Yunus Emre Gizemciliği Arasında Paralellikler

Korhan KAYA

Öz


Yunus Emre'nin gizemci düşünceleri ile Hintlilerin gizemci düşünceleri arasında büyük paralellikler vardır. Adetâ aynı düşünceler, biri Sanskrit biri Türkçe olmak üzere, değişik dillerden anlatılmaya çalışılmıştır. Yunus Emre, Hint düşüncesinden haberdar değildi. O ne Atman'ı ne de Brahma'yı biliyordu. Şayet biliyor olsaydı bir kelime ile bile olsa şiirlerinde bahsederdi. Tamamen çağının tarih ve din bilgilerinden ve kendi yaşamından, kendi özünden bu gizemci düşüncelere varıyor ve kendi gizemli dünyasını kendi gibi düşünen kimseler bulamadığı için paylaşamıyordu. Hint bakış açısıyla o, Anadolu'da yaşayan bir Bodhisatva ya da Buddha idi. Krshna gibi "ben Tanrıyım" diyordu.

Anahtar Sözcükler


Yunus Emre; Hint Gizemciliği; Hint Edebiyatı; Veda Metinleri

Tam Metin:

PDF