Mit Ögelerini Yeniden Yapılandırmak: Kaptan Corelli’nin Mandolini’nde Dr. Iannis’in Postmodern Odysseus Olarak Tematik Temsili

Tatiana GOLBAN

Öz


Louis de Bernieres'nin Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini romanı, kahramanın canavarlar ile karşılaşması ve kahramanın zekasını kullanması gibi Odysseus mitinden tanınan mitsel öğeler (''mythemes'') üzerine kurulmuştur. Romancı, bu mitsel öğeleri kullanma sürecinde onların hem yapılarını hem de belirlenmiş anlamlarını revize eder ve sorgular. Bu çalışma, Dr. Iannis karakterinin bir Odysseus figürü olarak temsil edilmesi üzerinde durmaktadır. Romancı bunu yaparken, Odysseus mitinin özünü, yani kahramanın bilgeliğini, üstünlüğünü ve zaferini her macerada ispat etmesini bozar ve mitsel öğeleri tekrar oluşturur. Eski, ve yeni anlamları yan yana koyarak, Louis de Bernieres eski mitsel öğelerin sonsuza dek belirli kalıplar içinde kalma yetisine sahip olmadıklarını vurgular. Louis de Bernieres'nin miti yeniden işlerken, Dr. Iannis'in postmodern bir Odysseus olması mit paradigmalarının beklentilerini karşılamaz, bunun yerine zeka, bilgi ve otorite konusunda limitleri olduğunu gösterir.

Anahtar Sözcükler


Mit; Mitsel Öğeler (''mytheme''); İkili Karşıtlıklar; Kimlik; Hibridite; Kendi; Öteki; Otoimmünite