Bazı Arap Ülke ve Şehir Adları

İnci KOÇAK

Öz


Çalışmada, Akabe (Akaba), Baâlbek (Ba'albekk), Bağdat (Bağdâd), Basra (Al-Başra), Beyrut (Bayrüt-Berut), Irak (Al-'Irâk), Kahire (Al-Kahira), Küfe (Al-Kufa), Mekke (Makka), Mısır (Mışr), Samarra (Sâmarrâ), San'a (Sana), Sayda (Şaydâ-Sidon), Şam (Aş-Şâm), Yemen (Al-Yemen)’in isimlerinin etimolojik ve tarihi kökenleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arap Ülkeleri; Şehir Adları; Bağdat; Basra; Beyrut; Irak; Kahire; Küfe; Mekke; Mısır; Samarra; San'a; Sayda; Şam; Yemen; Etimoloji

Tam Metin:

PDF