Yönetim ve Kültür

H. Ahmet MADEN

Öz


Yönetim, insani bir kavram ve olgudur. Yöneten ve yönetilenlerin sosyal varlık alanı içinde kişilik ve kültürel özelliklerine göre gelişip gerçekleşir. İnsanı tanıma ve etkileme sanatı diyebileceğimiz yönetim, hedef kitlesi olan insanların özelliklerini ve kültürünü bilmeden ideal anlamda mümkün değildir. Bu nedenle iyi bir yönetici sosyal bilimler formasyonuna sahip olmalı, onların bulgularından yararlanarak yönetim eylemini gerçekleştirmelidirler.

Anahtar Sözcükler


Yönetim; Kültür; Kültür Bilimi; Sosyal Antropoloji; Varlık

Tam Metin:

PDF