Çin Seddinin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş

Bülent OKAY

Öz


Çin Seddi'nin sadece savunma amacıyla yapıldığını söylemek mümkün değildir. Çin Seddi'nin Çinlileri Hunlardan korumak için yapıldığı ileri sürülmektedir. Oysa, Çin Seddi'nin yapılışında milyonlarca Çinli insanlık dışı yöntemlerle çalıştırılmıştır. Hun topraklarına kaçmak isteyenler de öldürülmüşlerdir. Bu duvarın yapımında çalıştırılan milyonlarca işçinin yiyecek, içecek ve diğer gereksinmeleri ve de duvar yapımında kullanılacak taşların temini, kerpiç karmak için gerekli suyun taşınması gibi konular düşünülünce, sadece savunma amacıyla böyle bir duvarı yapmak hiç de akıllıca değildir. Kaldı ki, Çin Seddi dağ keçilerinin bile zor tırmandığı zirvelerden geçmektedir. Buralardan saldırı beklenmediğine göre, bunun nedeni "savunma" ile açıklanamaz. Dikkat çeken bir nokta da şudur: Çinliler güçlüyken Hunların onlara zarar vermeleri mümkün değildir. Hunların, güçlü olduğu dönemlerde ise, Çin Seddi'nin hiç bir önemi yoktur. Hunlar istedikleri an bu duvarı aşabilmekte ve Çin topraklarına girmektedirler. Öyleyse, bu duvarın yapımı için neden böylesine büyük bir insan kitlesi feda edilmiştir? İşte bunu açıklayabilmek için Ch'in Shih Huang'ın kişiliğine değinmek gerekir. Çin Seddi'nin yapılış nedenlerinden biri de, Ch'in Shih Huang'ın kendisine karşı girişilecek bir başkaldırıdan korkmasıdır. Böyle bir girişimi önlemek için çeşitli yöntemler uygulamıştır. Ölümsüzlüğü arayan Ch'in Shih Huang, ölümsüzlüğün ilacını bulamamışsa da, yaptırmış olduğu Çin Seddi ile bir bakıma ölümsüzlüğü yakalamıştır.

Anahtar Sözcükler


Çin Seddi; Ch’in Shih Huang; Çin Tarihi; Hunlar

Tam Metin:

PDF