8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kamu Hayatında Türk Kadınının Konumu

Songül SALLAN

Öz


“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” bundan tam 135 yıl önce gerçekleşen bir olaydan kaynaklanır. 1857 yılında Amerika Birleşik Devleti’nin New York kentinde yaklaşık 40 bin kadın işçi “eşit işe eşit ücret” ve “çalışma saatlerinin kısaltılması” gibi iş yaşantısında cinsiyetçi ayrımların önlenmesi taleplerinde bulundukları için işten atılmışlardır. 8 Mart 1857 tarihinde bu durumu protesto eden kadınlardan 129’u ölmüştür. Kadını toplumsal yaşantıdan uzak tutan ve onu toplumsal açıdan âdeta görünmez kılan ataerkil toplumsal yapı, kadının kamu hayatına katılımı oranında değişime uğramaktadır. Çünkü kadının eğitim, siyaset ve çalışma hayatına katılımı, onu toplumda kadınların karşılaştığı ayrımcılıklara olan duyarlılığını arttırmaktadır. Kadın-erkek arasındaki ayrımın en belirgin olduğu yer “Kadın ve Yönetim” ve “Kadın ve Siyaset”tir. Bu çalışmada, Türk kadınının kamu hayatındaki yeri incelenirken, bu alanlardaki ayrımcılıkların nasıl yaşandığı da sorgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler


8 Mart Dünya Kadınlar Günü; Kamu Hayatı; Türk Kadını; Sosyoloji

Tam Metin:

PDF