Türkiye Türkleri Halk Müziğinin Sınıflandırılması

Janos SIPOS

Öz


Bela Bartök 1936’da Türkiye’de halk müziği derlemeleri yapmış, Macar halk ezgilerinin bir sınıfıyla paralellikler gösteren bir Türk ezgi sınıfını keşfetmiştir. Bartök, elde ettiği sonuçlan oldukça az malzemeden çıkardığından, bazı ezgi sınıflan sadece birkaç ezgiden oluşmaktadır.  Çalışmada, büyük miktarda Türk halk ezgisi incelenmiş ve sınıflandırma ilkeleri yeniden gözden geçirilmiştir.


Anahtar Sözcükler


Türkiye Türkileri; Halk Müziği; Türk Halk Müziği; Bela Bartök; Macar Halk Müziği

Tam Metin:

PDF