İbn Hâlavayh ve Kitâb Laysa

M. Faruk TOPRAK

Öz


İbn Hâlavayh'ın günümüze kadar gelen eserleri arasında belki de en değerli ve önemli olanı, “Kitâb Laysa” dır. “Kitab laysa fi kalâm al-'arab” şeklinde de anılan bu eser, büyük bir çalışmanın ve derin bir bilginin ürünüdür. Arap dilindeki istisnaları konu alan bu eserin büyük bir kısmı kaybolmuş olmalıdır. Çünkü as-Suyüti'nin ifadesine göre “Kitâb Laysa”, üç büyük ciltten oluşmaktaydı. Bugün elimizde mevcut olan kısmı ise, dipnotları ve açıklamaları ile birlikte ancak 78 sayfa tutmaktadır. as- Suyüti, bu kitaba ek olarak “al-Mays” adlı bir kitabın yazıldığını ve “Kitâb Laysa”da unutulan ya da yer verilmeyen konuların bu kitapta anlatıldığını belirtir. Makalede, “Kitâb Laysa”'nın tanıtılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


İbn Hâlavayh; Kitâb Laysa; Kelam; Arap Edebiyatı

Tam Metin:

PDF