DTCF Mağaracılık ve Dağcılık Kolu Faaliyeti (1991): Aladağlar

Süha KOCAKUŞAK, Hakan YİĞİTBAŞOĞLU

Öz


Çalışmada, DTCF’de 1988 yılında kurulan Mağaracılık ve Dağcılık Kolu'nun, 1991 yılında faaliyet alanı olarak seçtiği Aladağlar’a ilişkin gözlemlere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Aladağlar; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Mağaracılık ve Dağcılık Kolu

Tam Metin:

PDF