Ülkemizde Eski Eserlerin Tahrip Olmalarının Önlenmesinde Eğitim ve Onarımın Önemi

Hüseyin AKILLI, Aydın SEVİNCOK

Öz


Makalede, Edirne ili içinde yer alan ve tek bir döneme tarihlenen Osmanlı Mezarlıkları'nın 1991 yılında ne durumda olduklarını saptamak amaçlanmıştır. Makalede konu, aşağıdaki başlık ve alt başlıklarda incelenmiştir:

EDİRNE İLİ YÜZEY ARAŞTIRMASI;

1.TARİHSEL GELİŞİMİ;

2.TAHRİP OLMA NEDENLERİ: Atmosferin Olumsuz Etkileri; Bitkilerin Olumsuz Etkileri; Hayvanların Olumsuz Etkileri; İnsanların Olumsuz Etkileri: Yol Açmak Amacıyla Yapılan Tahribat, Kanal Açma ve Arazi Elde Etmek İçin Gerçekleştirilen Yok Etme, Kaçak Kazılar, Eski Onarım ve Koruma Altına Alınanlara İlgisizlik; Farklı Yerlerde Kullanım: Çeşme Yalakları Olarak Kullanılması, Yolda Parke Taşı Olarak Kullanılması, Duvar Örmede Kullanılması;

3. ONARIM: Genel Çalışmalar; Muradiye Camii Mezarlığı: Tarihsel Gelişimi, Uygulamalar, Teşhis, Tespit, Günışığına Çıkarma, Temizleme: Üst Yüzey Temizleme, Kırık Yüzey Temizleme, Yazı ve Bezemenin Kağıda Aktarılması, Yapıştırma, Platform Oluşturma; Çevre Düzenlemesi


Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eserlerin Onarımı; Restorasyon; Edirne; Muradiye Camii Mezarlığı

Tam Metin:

PDF