Eski Eser Tahribatı ve Defineciler

Mustafa AKKAYA

Öz


Defineyi bulmak amacıyla izinli veya izinsiz kazı yapan veya yaptıran kimseye defineci denir. Define arama, Medeni Kanunumuzla vatandaşlarımıza bir hak olarak verilmiştir. Define aramak isteyenler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılmış olan, 27.01.1984 gün ve 18294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Define Arama-Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda define arayabilmektedirler. Define arama işi yasal yollardan yapılıyorsa eski eser tahribi söz konusu olmamalıdır. Zira eski eser alanı olan yerlerde define aranamaz. Eski eser alanı olduğu bilinmeyen bir yerde izinli define kazısı yapılırken eski esere rastlandığı zaman kazı hemen durdurulur. Bu çalışmada, kaçak olarak yapılan define kazılarındaki eski eser tahribatlarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser Tahribatı; Taşınır Kültür Varlıkları; Taşınmaz Kültür Varlıkları; Defineciler; Kaçak Kazılar

Tam Metin:

PDF