Polonya Şiirinde Aşkın Serüveni-I: Orta Çağ’dan Realizm’e

Seda KÖYCÜ

Öz


Ulus ya da toplulukların şiir yapıtlarında çağlar boyunca ortaya çıkan aşk motiflerinde aşkın yansıtılış biçimini, aşka yüklenen nitelikleri coğrafi ve kültürel farklılıklar gibi unsurların yanı sıra, içinde yaşanılan dönemlerin, dönemlere egemen akımların da biçimleyebildiği gözlenir. Polonya şiirindeki aşk motifinin de dönem ve/veya döneme egemen akım temelinde farklı biçimlendiğine tanık oluruz. Orta Çağ’dan realizm dönemine dek Polonya şiirinde ortaya çıkan aşk motifinin bu dönemler bazındaki ortak bileşeni ise, duygusal düzeydeki aşkı yansıtan bir motif olma niteliğidir.

Anahtar Sözcükler


Polonya; Edebiyat; Şiir; Aşk; Orta Çağ; Rönesans; Barok; Romantizm; Realizm

Tam Metin:

PDF