Eski Eserlerin Türkiye’de Korunması Yolunda Birkaç Öneri

Ayda AREL

Öz


Ülkemizde eski eserlerin kültürel varlığımız açısından önemi bilinmemektedir. Bu bilincin kazandırılması gereklidir ve Türkiye’de eski eserlerin korunmasına ilişkin örgütlenme de oluşturulmalıdır. Tahribatın verdiği zararın derecesi, kapsamı, bunun, başka yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkisi de bu politika içerisinde yer almalı ve yaptırımlar bu politikaya göre şekillendirilmelidir. Çalışmada, eski eserleri korumak için belirlenen stratejiler sorgulanmış ve ne kadar bağlayıcı olduğu tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eserlerin Korunması; Eski Eser Tahribatı; Restorasyon

Tam Metin:

PDF