Eski Eser ve Eski Eser Kaçakçılığı Konusunda Sağlıklı Bilinçlenme

Nuşin ASGARİ

Öz


Eski eser kaçakçılığı ve tahribatını engellemek için öncelikle bir politika geliştirilmesi gerektiği fikri benimsenmiştir. Ancak bu fikrin uygulanmasında yakın dönemde kullanılmaya başlayan eski eser koleksiyonculuğu ve müzayedeciliği, eski eserlerin korunmasından çok, bilinçsiz ve plansız bir süreç işlemektedir. Makalede, bilinçsiz yaygınlaşma unsuru değerlendirilmiş ve eski eser kaçakçılığına bilinçsizlik açısından yaklaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eser Kaçakçılığı; Bilinçlenme

Tam Metin:

PDF