Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi ve Kaçakçılığın Önlenmesi

Bahadır ERKAYA

Öz


Makalede, çeşitli yıllarda kazıları yapılan ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen batık gemilerden (Gelidonya Batığı, Yassıada Bizans Batığı, Roma Batığı, Yassıada M.S. 16 yy. Batığı, Gökova Şeytanderesi Batığı, M.S. 11. yy- Serçe Limanı Batığı, Serçe Limanı Hellenistik Batığı, Kaş Uluburun Bronz Devri Batığı) bahsedilmiş ve Türk karasularında varlığı bilinen, yerleri tespit edilen kültür varlıkları olan batık gemilerin gelecek kuşaklara soyulmadan, tahrip edilmeden ulaştırılması gereği vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eser Kaçakçılığı; Sualtı Eser Kaçakçılığı; Sualtı Arkeolojisi; Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi; Batık Gemiler

Tam Metin:

PDF