Yarıkıymetli Taş ve Minerallerin Korunması

Rifat BOZKURT

Öz


Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tarihsel dönemlerde işletilmiş yarı kıymetli taş ve mineral ocaklarına rastlanmaktadır. Arkeolojik kazılarda çeşitli taş ve mineral örnekleri gün yüzüne çıkarılmakta, çoğu zaman da ne oldukları bilinmediği için değerlendirilmemektedirler. Yarı kıymetli taş ve minerallerin yasal yollardan üretilmeleri, işlenmeleri ve arkeolojik buluntularının değerlendirilmelerinin sağlanması için tanınmalarına önem verilmeli, kolay üretim ve satış yöntemleri geliştirilmelidir. Bu öğreti, arkeologların yanı sıra geniş bir halk kitlesine de yayılmalıdır. Ancak bu takdirde yasal yollarla değerlendirilmeleri ve korunmaları sağlanabilir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Yarı Kıymetli Taşlar; Mineraller; Maden Kanunu

Tam Metin:

PDF