Eski Eser Kaçakçılığı ve Tahribatında Batıda Kamuoyu Oluşturmanın Önemi: KKTC Örneği

Suna GÜVEN

Öz


Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızı gerçekçi bir tutumla daha iyi koruyabilmemiz için evrenselleşen ve bağımsız örgütlerle kuruluşların etkinliğinin arttığı bir ortamdan faydalanmak, bazıları için ulusal bir kompleksin belirtisi olarak görülse de, kuşkusuz önemli bir yaklaşımdır. Kendi kültür mirasımızı tanıtmak için Batı'da kamuoyu oluşturmanın önemi oldukça belirgindir. Kendimizi iyi tanımamız, sorunlara doğru tanımlar koymamız da önemlidir. Bu bağlamda, halkın bilinçlenmesi ve kendi kültür mirasını sahiplenmesi, Türkiye için de önemlidir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye dışında tanınmıyor olması kısıtlılık ve olanaksızlıkları da beraberinde getirmesine rağmen, özverili görevlilerin gerçekleştirebildikleri somut işlerin de varlığı göze çarpmaktadır. Çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rumlar tarafından yapılan eski eser tahribatı bazı belge ve basına yansıyan haberlerle eleştirilmekte ve söz konusu tahribat ve kaçakçılığın uluslararası platformda da yankı bulması için çağrılarda bulunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser Kaçakçılığı; Eski Eser Tahribatı; Taşınır Kültür Varlıkları; Taşınmaz Kültür Varlıkları; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Tam Metin:

PDF