Salnamelere Göre Kastamonu Valileri Listesi

Tülay ERCOŞKUN

Öz


Bu yazıda, 19. Yüzyılda yapılan idari düzenlemelere göre kronolojik olarak Kastamonu’nun Eyalet/Vilayetinin yöneticisi olan Vali/Mutasarrıflarının isim, unvan, rütbe ve görev sürelerini içeren liste Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Kastamonu Vilayet Salnamelerinde verilen bilgilere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, Osmanlı valileriyle ilgili prosopografik çalışmalara bir katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kastamonu; İdari Yapı; Valiler; Salnameler; 19. Yüzyıl; Osmanlı İmparatorluğu

Tam Metin:

PDF