Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Bazı Öneriler

Mehmet ÖZDOĞAN

Öz


Türk arkeolojisinin arkasında uzun bir geçmiş ve köklü bir gelenek vardır. Bugün Türk arkeolojisinin alt yapısı, sınırlarımızın dışına bilimsel ilgisini yönlendirecek ve hatta araştırma yapacak düzeydedir. Zengin deneyimi ile Türk arkeolojisi birçok 3. dünya ülkesine öncülük edecek, yol gösterecek düzeydedir. Bu aynı zamanda Türk arkeolojisinin düzeyini daha da yükseltecek ve diğer ülkelere rakip olmasını sağlayacaktır. Bugün pek çok ülkede arkeologların oluru olmadan herhangi bir yatırımı gerçekleştirmek olası değildir. Türkiye gibi hızla gelişmekte olan bir ülkede, kültür mirasının, korunabilmesi için mutlaka planlı hareket edilmesi gerekir. Fakat bir ülkenin bilimsel faaliyeti, hangi alanda olursa olsun, politik bir makamın kararına bırakılamaz. Bu bağlamda çalışmada 1990’lı yıllarda Türk arkeolojisinin karşılaşacağı sorunlar ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Türk Arkeolojisi; Arkeoloji Sorunları; Öneriler

Tam Metin:

PDF