Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarının Korunmaları Üzerine

Cebe ÖZER

Öz


Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan Edirne’de yoğun bir mimari yapılaşma görülmektedir. Bu mimarı yapılardan biri de mezarlıklardır. Şehrin değişik bölgelerine mezarlıklar yapılmış; zamanla bu tarihi yapılarda bozulmalar gözlemlenmiştir. Bu bozulmaların bir kısmı doğal tahribat sonucunda, bir kısmı da insan eli ile hazine ararken oluşmuştur. Çalışmada, tahribatın yoğunlaşmasını engellemek için mezar taşlarının korunmalarına yönelik çalışmalar ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Edirne; Mezartaşları; Mezartaşlarının Korunması; Eski Eserlerin Tahribi; Eski Eserlerin Korunması

Tam Metin:

PDF