Eski Eserlerin Korunmasında Radyografi Yöntemlerinin Kullanılması

Beril TUĞRUL

Öz


Çalışmada, eski eserlerin korunmasında geliştirilen yöntemlerden biri olan radyografi yöntemi değerlendirilmiş, kullanılmasındaki yararlar ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eserlerin Korunması, Radyografi; Eski Eser Restorasyonu

Tam Metin:

PDF