İstanbul Sebillerinde Görülen Tahribatlar ve Koruma Önerileri

Nur URFALIOĞLU

Öz


Çalışmada, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde, farklı mimari özelliklere sahip sebillerin bozulma nedenleri fotoğraflarla desteklenerek açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Sebiller; İstanbul Sebilleri; Tahribat; Koruma; Eski Eser Restorasyonu

Tam Metin:

PDF