Tarihi Çevre Koruma - Yenileme Çalışmalarında Kentsel Bölge Ölçeği: Ankara Kale Önü Koyunpazarı Yokuşu Koruma - Geliştirme Projesi Örneği

Ziya URKUTUĞ, Gediz URAK, Hakan SAĞLAM, Işık AKSULU, Aysu AKALIN, Mediha GÜLTEK

Öz


Çalışmada, tarihi mimari çevrenin fiziksel yıpranmaya karşı onarımı ve korunması amacıyla Ankara Kale Önü Koyunpazarı Yokuşu örneği incelenmiş; fiziksel yıpranmaya uğrayan yapıların onarımlarının, özgünlüklerini kaybetmeden, tarihi dokuyu bozmadan günümüze kadar gelmesini sağlayarak nasıl yapılması gerektiği tartışılmış ve bu işlemlerin bir proje kapsamında gerçekleştirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tarihi Çevre Koruma; Kentsel Planlama; Ankara; Kale Önü Koyunpazarı Yokuşu

Tam Metin:

PDF