Kütahya ve Bolvadin’de Ortadan Kaldırılan İki Yapı

A. Osman UYSAL

Öz


Çalışmada, Kütahya’da Germiyanoğullarından kalma Balabaniye Medresesi'nin ve Afyon’a bağlı Bolvadin ilçesinin geleneksel konut örneklerinden Cılkoğulları Evi'nin tahribine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Türk Evleri; Eski Eser Tahribatı; Kütahya; Balabaniye Medresesi; Afyon; Cılkoğulları Evi

Tam Metin:

PDF