Ahmet Haşim‘in Frankfurt Seyahatnamesinde Almanya İmgesi

Derya PERK ER

Öz


Ahmet Haşim hayatının son yıllarında ağır sağlık sorunları yaşamış ve bu sebepten dolayı tedavi görmek için 1932 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrine gitmiş, tren yolculuğu sırasında geçtiği ülkeler ve oralarda yaşayan insanlar hakkında izlenimlerini kaleme almıştır. Ahmet Haşim Türkiye’ye dönünce bu izlenimleri önce gazetede, daha sonra ise bir kitapta toplanarak yayınlanmıştır. Ahmet Haşim’in seyahatnamesinden yola çıkarak özellikle kültürel, sosyal ve siyasi alanlarda -ki o dönemde Adolf Hitler’in iktidarı ele geçirmesine sadece birkaç ay kalmıştır- Almanya imgesi konusunda bazı saptamalarda bulunmak mümkündür. Tecrübelerini ve izlenimlerini hem olumlu hem de olumsuz taraflarıyla ayrıntısıyla yazdığı için (yaklaşık 75 yıl sonra Beatrix Caner tarafından Almanca’ya çevrilmiş olan) bu seyahatnameler o dönemde birçok Türkün Almanya imgesini oluşturmakta ve bu sebepten dolayı ayrıca önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler


Ahmet Haşim; Seyahatname; Almanya İmgesi; Alman İmgesi; Önyargı; Gezi; Frankfurt