İznik ve Çevresinde Belirlenen Eski Eser Tahribatları ve Öneri Koruma Tedbirleri

Bedri YALMAN

Öz


Uzun yıllar İznik'teki antik değerlerin bir kısmı ne yazık ki doğal etkenler, kişiler ve kamu kuruluşlarınca bilinçsizce tahrip edilmiştir. Çalışmada, 1980 yılından itibaren 12 yıldır kesintisiz devam eden İznik Tiyatro Kazısı paralelinde, kazı ekibi tarafından kent içinde ve çevresinde sürdürülen araştırmalar sonucu belirlenen kültür varlıkları tahribatlarını gözler önüne sermek, bunların devamının önlenmesi için yapılan ve yapılması önerilen görüşlere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eser Tahribatı; Koruma Tedbirleri; İznik

Tam Metin:

PDF