Eski Eser Kaçakçılığının Önlenmesi İçin Kültür Bakanlığınca Yapılan Faaliyetler

Mehmet YILMAZ

Öz


Tarihsel ve kültürel mirasımız olan eski eserleri ticari bir meta olarak görmenin yarattığı açık, eski eser kaçakçılığına fırsat tanımaktadır. Bu değerler, kültürel ve doğal mirasımızın temelidir. Eski eser kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlerin neler olabileceği ve yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın tespiti ve iade edilme sürecinin yönetilmesi için yönetim organizasyonunu geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmış; var olan mevzuatın yeniden düzenlenmesi hakkında tasarılar hazırlanmıştır. Çalışmada, eski eser kaçakçılığının önlenmesi için Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen hukuki ve uygulamaya yönelik faaliyetler ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Kültürel Miras; Eski Eser Kaçakçılığı

Tam Metin:

PDF