Xiaolu Guo'nun “Village of Stone” ve Dacia Maraini'nin “The Silent Duchess” Adlı Romanlarında Yalnızlık, Şiddet ve Yeniden Doğuş

Dürrin ALPAKIN MARTINEZ-CARO

Öz


The Village ve The Silent Duchess adlı romanlar günümüz ve 18. yüzyıl erkek egemen toplumunda kadına uygulanan baskıyı ele almaktadır. Her iki romanın kahramanı da benzer deneyimlerden geçmekte ve romanlar da benzer şekilde sona ermektedir. Karamsar ve kasvetli başlayan romanlar sonunda geleceğe ümit ve iyimserlikle bakmaktadırlar. Bu çerçevede, bu çalışma kahramanların karşılaştıkları zorlukları ele almakta ve kendi iradelerini ortaya koydukları sürece kadınların zafere ulaşacaklarının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


Yalnızlık; Şiddet; Yeniden Doğuş; Dacia Maraini; Xiaolu GuoDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.1