Çukurova Folklor Derlemeleri

Pertev Naili BORATAV

Öz


Çukurova Bölgesi’nde Türkmen, Yörük ve Tahtacı toplulukları içerinde yapılan folklor araştırma gezisine yer verilen makalede, Ceyhan kazasına bağlı İmren Köyü’nde ve Pozantı'da elde edilen bilgiler işlenmiştir. İmren Köyü ile Pozantı’nın dil, etnoloji, etnografya, folklor ve halk edebiyatına ait edinilen bilgiler ve malzemenin kısa bir değerlendirilmesi verilmiştir. Hayatları hakkında bilgi edinilemeyen, maceraları birer rivayet gibi anlatılan halk şairleri ve halk kahramanları hakkında bulunan küçük epizotların (Dadaloğlu, Aşık Ali, Kürt Halil vb.) sayıları yazarlarıyla birlikte verilmiş, halk şairlerinden Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi aşıkların şiirlerine de yer verilmiştir. Çalışmada, yazılı olarak bulunmayan, halkın ağzından öğrenilen türkülü şiirler de yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Yörük; Türkmenler; Etnoloji; Türk Halk Edebiyatı; Akdeniz Bölgesi; Folklor Araştırmaları; Göçebe Türkler; Türk Halk Şairleri; Türk Şiiri

Tam Metin:

PDF