Hümanizm'den Önce Almanya’da Dil ve Edebiyatın Genel Durumu

M. Şükrü AKKAYA

Öz


Ortaçağın sonlarına doğru kilisenin her alanda söz sahibi olduğu dönemlerde, sosyal sınıfların birbirleri ile etkileşimleri edebiyata da yansımıştır. Makalede, 11. yüzyılın sonlarında Almanların Fransa’ya eğitime gitmeleri, 12. yüzyılda Fransız şövalye destanlarının Almanca'ya çevrilmeye başlanması ile Fransız şövalye kültürünün Almanca'ya etkisi, 15. ve 18. yüzyılda yaşanılan tarihi olayların, sosyal statülerin, skolastik düşüncenin gelişiminin ve 12. yüzyılda hümanizmin etkisiyle kendini edebiyat alanında gösteren değişikliğin, Alman diline ve edebiyatına yansıması incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Alman Dili; Alman Edebiyatı; Burjuvazi; Hümanizm; Çeviri Faaliyetleri; Ortaçağ Batı Edebiyatı

Tam Metin:

PDF