Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu

Mustafa AKDAĞ

Öz


Makalede, Fatih Sultan Mehmet döneminden III. Murat’a kadar olan dönemde herhangi bir değişimin yaşanmadığı Yeniçeri ocak düzeninin, 16. yüzyılın ortalarında bozulmasına neden olan tarihsel olaylar, kişiler ve nedenleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Tarihi; Kapıkulu Teşkilatı; Acemi Ocağı; Osmanlı Askerlik Teşkilatı; Askerlik Tarihi; Yeniçeri Ocağı