Fuzulinin Bilinmeyen Bir Kaç Şiiri

Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU

Öz


Çalışmada, Fuzuli’nin “Hz. İmam-ı Hüseyin'e ağıt babında ve Kerbela hakkında kaside”, “Adı Abdurrahman olan dostu hakkında kaside” ve bir gazel yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Divan Edebiyatı; Gazel; Kaside; Fuzuli; “Hz. İmam-ı Hüseyin'e Ağıt Babında ve Kerbela Hakkında Kaside”; “Adı Abdurrahman Olan Dostu Hakkında Kaside”; "Gazel"

Tam Metin:

PDF