Folklor Arşivi'nin Bugünkü Durumu

Pertev Naili BORATAV

Öz


Türk halkbilimcisi, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı olan Pertev Naili Boratav, 1942 yılında folklor metinlerinden bir araya getirmeye çalıştığı arşivi, çeşitleri ve sayısıyla bu dergide yayınlamış ve tekrar 1942'den sonra büyük gelişme gösteren folklor arşivini, çeşitleri ve sayısıyla bu çalışmada sunmuştur.

Anahtar Sözcükler


Halkbilimi; Âdetler; Halk Edebiyatı; Folklor Arşivi

Tam Metin:

PDF