Eski Osmanlıca'da Fiil Müştakları

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Çalışmada, 13., 14. ve 15. yüzyıllarda eski Osmanlı dilinin kelime haznesi ve tabirleri vb. özellikleriyle edebi bir bilim dili olduğu kanıtlanmaya çalışılmış; Uygurca ve eski Osmanlıca fiiller, söz öbekleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlıca; Uygurca; Eski Türkçe; Türemiş Sözcükler; Fiil Çekimleri; Mastarlar

Tam Metin:

PDF