Anadolu’nun Yerleşme Tarihi İle İlgili Görüşler: Koçhisar’ın Tuz Gölü Batısındaki Step Köylerinde 1946 Eylülünde Yapılan Bir Araştırma Gezisinin Sonuçları

W. RUBEN, Abidin İTİL (ÇEV.)

Öz


İç Anadolu Step Bölgesinde çok sayıda ve önemli gezi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de Weznel’in 1937’de yapmış olduğu bir buçuk yıllık araştırmadır. Bu araştırma sonucunda fazla kurak olan bölgelerdeki bazı Anadolu köylerinde, tarlaların şahıslara ait olmayıp, daha çok, ekim mevsimi yaklaşınca köylülerin, toplanarak ortaklaşa verilen kararla ve her ailenin elinde bulunan hayvan çifti kuvveti ile uygun ve ölçülü bir biçimde tarlaların ekiciler arasında bölüşüldüğü yazmaktadır. Böyle bir olayın günümüzde devam edip etmediği saptanması amacıyla bir araştırma gezisine çıkılmıştır. Bu çalışma, gezinin amacı, bulguları ve sonuçlarını içeren bir çalışmadır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İç Anadolu Coğrafyası; Step Bölgesi; Anadolu Yerleşmeleri; Koçhisar-Tuz Gölü; Step Köyleri

Tam Metin:

PDF