Kavram İncelemeleri I: Pozitivizme Adı Üzerine

Nusret HIZIR

Öz


“Pozitivizme” kelimesi son yıllarda idealizme, realizme tabirlerine benzemeye başladı. Bu iki kelimenin biri, meslek anlamında, biri de, günlük hayat anlamında anlam taşıması gibi, “Pozitivizme” de yavaş yavaş bir kaç anlam kazanmaktadır. Ancak, anlamların biri ya da birkaçı, felsefe sınırları içinde, öbürü veya öbürleri, dışında olacağı yerde, hepsi de felsefenin sınırları içindedir. Bu kavramı, idealizme ile realizme'den ayıran ikinci nokta şudur: "Ne idealist adam!” ve "Eflâtun idealisttir” derken, iki tabirden birinin başka anlamlarda alınması büyük sorun oluşturmazken, pozitivizme'nin türlü anlamlarda alınması, önemli karışıklıklara neden olabilir. Bu çalışmada, “pozitivizme” kelimesinin hangi anlamlar taşıyabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Yakınçağ Felsefesi; Pozitivizm; Realizm; İdealizm; Metafizik

Tam Metin:

PDF