Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde Bağcılığın Etkileri

Reşat İZBIRAK

Öz


Ülkemizde, Kayseri bağcılığının, Kayseri şehri üzerinde özel bir yeri vardır. Kayseri bağcılığı, bir çok yerdeki bağcılıklardan farklı olarak, Kayseri şehrinin işleyiş ve gelişmesini, türlü şartlar altında hızlandıracak veya önleyecek derecede önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan Kayseri bağcılığının, Kayseri şehrinin işleme ve gelişmesindeki yerini belirtmek, bunun türlü etkilerini incelemek, bu etkilerin bugünkü önemini göz önüne almak ve gelecekteki durumunu, araştırmak gerekmektedir. Bu noktaları belirtebilmek için, makalede, sırasıyla, Kayseri şehrinin yeriyle beşeri - ekonomik coğrafya bakımından bugünkü durumu ortaya konulmuş, bugünkü Kayseri bağları gözden geçirilmiş, Kayseri şehri ile bağları arasındaki ilgi ve bağlılığı araştırılmış, gelecekte Kayseri şehriyle bağlarının nasıl bir durum alabileceği ve Kayseri'nin gelişmesi, modern bir şehir işleyişi alabilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuş ve şehrin doğal büyüme-genişleme doğrultuları hakkında tahminler yürütülmüştür.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Bağcılık; İç Anadolu Bölgesi; Kayseri; Anadolu’da Tarım; Meyvecilik; Endüstri Ürünleri; Üzümcülük

Tam Metin:

PDF