Çivi Yazılı Kaynaklarda Geçen Başlıca Borç ve Ödünç Tabirleri

Emin BİLGİÇ

Öz


Bir toplum ile ilgili temel bilgilere erişmek için o toplulukla ilgili mali faaliyetlerin nasıl yapıldığına bakılabilir. Çivi yazısını kullanan çoğu toplum ile ilgili bilgilere, yazdıkları eserlerden ulaşmak mümkündür. Bu çalışmada, konu; çivi yazılı kaynaklardan elde edilen borç vesikalarının ortaya çıkışı, kaynaklardaki borç kavramı, borç tabirlerinin/kavramlarının çeşitlenme sebepleri, genel anlamda borç tabirleri, ticari gelişme sonrası ortaya çıkan tabirler başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Sümeroloji; Çivi Yazısı; Çivi Yazılı Kaynaklar; Borç Tabirleri; Ödünç Tabirleri; Borçlanma

Tam Metin:

PDF