Yakacık Çayı Havzasının (Hatay) Morfometrik Analizi

Suzan ALTIPARMAK, Necla TÜRKOĞLU

Öz


Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak sayısal yükseklik modelleri üzerinden havza morfometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Morfometrik analizler havzanın rölyefe ait çizgisel, alansal özelliklerini içermektedir. Çalışma alanı olarak Yakacık Çayı Havzası (Hatay) seçilmiştir. Havzanın morfometrik karakteristiğinin belirlenmesinde 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar üzerinden Sayısal Yükseklik Modeli üretilmiş, morfometrik analizlerin ve indis hesaplarının tamamı Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında ArcGIS 10.2 yazılımında otomatik türetilmiştir. Bu bağlamda havza karakteristik özelliklerinden; havza sınırı, alanı, çevresi, akış yönleri, drenaj ağları, eğim ve bakı gibi özellikleri belirlenmiştir. Sayısal topografik harita üzerinden klasik yöntemlerle belirlenmesi zor ve zaman alıcı olan havza sınırlarının ve gerekli morfolojik özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla oluşturulacak sayısal yükseklik modeli kullanılarak daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğine ilişkin yaklaşımlar ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Coğrafi Bilgi Sistemleri; Sayısal Yükseklik Modeli; Yakacık Çayı; Havza Morfolojisi; Hatay

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.18