Üniversite Öğrencilerinde Dijital / E-Kitap Okuma Kültürü: Selçuk Üniversitesi Örneği

Hüseyin ODABAŞ, Zuhal Yonca ODABAŞ, Hasan SEVMEZ

Öz


Bilişim teknolojileri, bireysel ve toplumsal düzlemde pek çok olgunun değişmesine etki etmiştir. Okuma, yaşanan bu süreçten etkilenen olgulardan biridir. İnsanoğlu yazıyı bin yıllar boyunca okuyan ve okunan arasında aracı olmadan okumuştur. Dijital teknolojilerle birlikte bu iki unsur arasına ekran girmiş; okuma eylemi içinde bilinen her şey yeniden yapılanmaya başlanmıştır. Ekran üzerinde sürdürülen dijital okuma eylemi, toplumun her katmanında yaygınlaşmaya devam etmektedir. Dijital okuma eylemi yaygınlaşmaya devam ederken, bireysel okuma tercihleri ve davranışında da farklılaşma yaşanmaya başlamıştır. Dijital okumanın etkileri, bilişim araçlarını daha yoğun kullanan gençlerde daha fazla hissedilmektedir. Bu bakımdan araştırmada dijital okuma olgusu hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra, dijital okumanın neden ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. Daha sonra Selçuk Üniversitesi öğrencileri arasında dijital okuma kültürünün durumunu ve öğrencilerin okuma tercihlerini saptayabilmek amacıyla, yapılan anket bulgularının değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Dijital Okuma; Okuma Okuryazarlığı; Okuma Alışkanlığı; Selçuk Üniversitesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.8