Antik Sümer’e Yolculuk: Jennifer J. Garrity’nin Tarihi Çocuk Romanı “Secret of the Scribe”de Geçmişin Yeniden İnşası

Esra ÇOKER

Öz


Bu makale, Jennifer J. Garrity'nin Secret of The Scribe (2008) isimli çocuk romanının, Antik Sümer uygarlığını ve çok tanrılı Sümer dinini kurgusal düzlemde klişileştirerek, çocuk okurların Sümer tarihi ve kültürüne eleştirel bir bakış geliştirebilme ihtimalini yok ettiğini ileri sürmektedir. Garrity'nin, romanın tarihi ana karakteri olarak köle bir genç kadın seçmesi ve ona bireycilik ve piyasa etiği gibi çağdaş nitelikler vermesi, ait olduğu zamana uymayan, oldukça modern bir birey portresi çizmektedir. Okur, bir yandan Sümerlerin gelişmiş kolektif din anlayışına eleştirel gözle bakıp bunu kendi kaderini tayin etme ve kişisel özerkliğine bir tehdit olarak algılarken, diğer yandan Sümerleri kapitalist pazar toplumunun izlerini taşıyan ilk uygarlık olması nedeniyle takdir eder. Bu şekilde, tarih kullanımı, günümüze ait norm ve değerlerin düzenlenip sürdürülmesi ve meşrulaştırılması ve bu sayede de geleceğin teminat altına alınmasını açısından güvenli bir alan yaratılabildiği müddetçe metne dahil olur.

Anahtar Sözcükler


Tarihi Roman; Çocuk Edebiyatı; Sümerler; Jennifer J. Garrity; Secret of the ScribeDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.35