İkbal’in Şiirlerinde Özfarkındalık Kavramı ve İnsan

A. B. ASHRAF

Öz


Bu makale “Ikbal’in şiirlerinde özfarkındalık kavramı ve insan” konusunu ele almaktadır. Dr. Mohammad Ikbal, müslümanların dünya genelindeki kötü durumu ile güdümlenerek onlarda yeni bir özgüven ve kararlılık ruhu yükseltebilecek şiirler yazan büyük bir Doğu  şair-filozofudur. Bu nedenle, Ikbal, “Khudi” yani özfarkındalık veya benlik denilen ve tüm insani arzu, duygu ve idealleri uyandıran bir öğretiyi yorumlamıştır.

Anahtar Sözcükler


Mohammed Ikbal; Khudi; Özfarkındalık; Şiir